' ' Politica de confidentialitate – xmade.boutique
PRODUCTIE rapida, in doar 1-2 zile lucratoare.

Politica de confidentialitate

> Cine suntem

 

SC XMADE TAILORS SRL denumit in continuare si xmade.boutique este o companie inregistrata in Romania responsabilă avand sediul social in Strei, judet Hunedoara, Str. Principala nr 98 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J20/128/2024, avand Codul de identificare fiscala 49475274.


> Date personale pe care le prelucrăm

 

Politica noastră personală de confidențialitate a datelor reglementează utilizarea și stocarea datelor dumneavoastră. 

 Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dvs.:

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Detalii de facturare și plată (adresa)
 • Adresa IP

> De ce avem nevoie de ele

 

Avem nevoie de datele dvs personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Comenzi xmade.boutique

      • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
      • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a vă confirma comanda și pentru a vă informa despre stadiul comenzii dvs.
      • Număr de telefon – vă vom contacta dacă apar probleme la livrarea produselor dvs. si va notificam prin sms despre stadiul comenzii
      • Adresa de livrare – avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate
      • Adresa de facturare – avem nevoie de aceste date pentru a vă emite factura

 

Suport xmade.boutique

      • Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica
      • E-mail – adresa de e-mail o folosim pentru a comunica cu dumneavoastră pentru a vă rezolva problema sau a va oferi informatiile necesare
      • Număr de telefon – vă vom contacta pentru a grăbi rezolvarea unei probleme
      • Detalii IP & sesiune pe xmade.boutique – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea oferi serviciul de comunicare Chat și pentru a vă putea răspunde la întrebări aflând ce pagini ați vizitat în cadrul sesiunii pe xmade.boutique

 

Funcționarea site-ului xmade.boutique

      • Adresă IP – filtrarea și detectarea atacurilor din internet
      • Informații cont xmade.boutique – informațiile dvs vor fi păstrate în CRM-ul intern pentru a permite vânzătorilor noștri și site-ului xmade.boutique să vă ofere o experiență personalizată

 

Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal Newsletter xmade.boutique

      • Nume și prenume – avem nevoie de aceste informații pentru a vă comunica într-un mod mai personal.
      • E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.

 

Comportament online

      • Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagina Politică cookies


> Ce facem cu ele

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei SC XMADE TAILORS SRL situată în România. Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc la Shopify Inc.

 

Furnizorii de servicii cu care colaboram pentru a ne desfasura activitatea sunt:

 • Stripe - furnizor servicii de plata online
 • Google Analytics - furnizor analiza trafic site
 • Fan curier si PrioriPost - furnizori servicii de curierat
 • SmartBill - furnizor emitere documente (facturi)
 • Recart - furnizor pentru afisare oferte/recomandari personalizate
 • xConnector - furnizor emitere documente (awb/facturi)
 • pixel Facebook - serviciu afisare reclame platite
 • smshare - furnizor trimitere sms-uri (detalii despre comanda)
 • Product Reviews Addon - furnizor servicii recenzii
 • MailChimp - furnizor servicii trimitere newsletter

 


> Cât timp păstrăm datele cu caracter personal

 

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.

 

Pentru comenzile din xmade.boutique datele dvs. personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.


> Care sunt drepturile dvs

 

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor . Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati la gdpr@xmade.boutique

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către xmade.boutique, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea xmade.boutique cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către xmade.boutique a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, xmade.boutique să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al [deținătorul website-ului]sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care [deținătorul website-ului] poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gdpr@xmade.boutique

Ce doresti sa cauti?