Politica de confidentialitate

Compania noastră nu prelucrează si nu stochează date personale ale clientilor, nefiind autorizată în acest sens de către Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin completarea datelor personale pe formularul de pe site, sunteti de acord ca aceste date să fie stocate si prelucrate de procesatorul de plăti cu care compania noastră are un contract de prestări servicii, respectiv 2checkout.com, precum si de a primi în viitor informatii despre noi oferte de servicii sau promotii.

www.xmade.boutique va stoca datele dumneavoastră de contact, respectiv telefon si adresă de email, cât timp este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-ati furnizat.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostintă faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justitiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Totodată, aveti dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale si de a solicita  stergerea totală sau partială a acestora de către procesatorul de plăti prin care se fac platile online pe www.xmade.boutique.

Va multumim, 

Echipa XMADE.